Portal Miejski SOKOLKA.PLGALERIE FOTOGMINA SOKÓŁKA

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ

INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

BIULETYN BIP

CYFROWY URZĄD

CERTYFIKAT ISO

FOTOGRAFIE

TURYSTYKA

KALENDARZ

HISTORIA

KULTURA

KINO

SPORT

NGO

BEZPIECZENSTWO

ADRESY I LINKI

WROTA PODLASIA

BIP

FUNDUSZE UNIJNE (2009/2010)

Informacje prezentowane na stronach Portalu Miejskiego www.sokolka.pl nie powinny być traktowane jako dokumenty urzędowe. Dokumenty urzędowe zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz dostępne są w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.

Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance

Gmina Sokółka realizuje projekt „Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowity koszt projektu                                          399 988,17 PLN

Kwota przyznanej pomocy z Unii Europejskiej    245 894,00 PLN

Wkład Gminy Sokółka                                                154 094,17 PLN

Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka

 

Gmina Sokółka zrealizowała Projekt „Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka – przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł. 5,276 km”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

 

Całkowita wartość inwestycji                            7 025 774,19 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego                   3 839 684,57 zł

 

Beneficjent                                                        Gmina Sokółka

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Prezentacja - Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka

Projekt „Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka – przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł. 5,276 km” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Zobacz prezentację >>> [.pdf]

Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych

Gmina Sokółka zrealizowała Projekt „Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

 

Całkowita wartość inwestycji                         4 264 186,56 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego                2 132 093,28 zł

 

Beneficjent                                                     Gmina Sokółka

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Prezentacja - realizacja Projektu budowy kompleksu boisk

Projekt "Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Zobacz prezentację >>> [.pdf]

Wkrótce zakończenie prac przy budowie kompleksu boisk 

Gmina Sokółka w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, realizuje projekt: „Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce”. Wykonawcą inwestycji jest firma Tamex Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Planowany termin oddania obiektu do użytku – listopad 2009 r.

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej do aktywnych form wypoczynku i organizacji imprez turystyczno-kulturalnych oraz wydłużenie sezonu turystycznego.

Zakres robót obejmuje budowę 3 boisk sportowo-rekreacyjnych o nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26x44 m z wyznaczeniem boisk do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej (boisko będzie ogrodzone i oświetlone wraz z niezbędnym wyposażeniem – bramki, kosze, słupki, siatki itp.),

2. Korty tenisowe o wymiarach 36,6z18,3 m każdy (korty będą ogrodzone i oświetlone oraz wyposażone w niezbędne urządzenia – słupki, siatki itp.),

3. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z polem gry 105x68 m (boisko będzie ogrodzone i oświetlone, za bramkami piłkochwyty wraz z niezbędnym wyposażeniem – bramki, mobilne trybuny, boksy dla zawodników itp.).

Wszystkie boiska będą wykonane na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z drenażami odprowadzającymi wody opadowe.

Zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe powodują, iż wybudowane boiska będą posiadały wysoki standard jakościowy i będą użytkowane przez cały rok.

Wartość projektu wynosi 4 264 186,56 zł, dotacja z funduszy Unii Europejskiej wynosi 2 132 093,28 zł (50% wartości inwestycji). Obiekt po zakończeniu inwestycji i oddaniu do użytku zarządzany będzie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

(PR) 13 października 2009 r.

Unia dofinansowała wodociąg

Gmina Sokółka zrealizowała w 2006 r. roku projekt „Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Puciłki, Orłowicze, Kundzin, Zadworzany i Poniatowicze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu 679 653,04 zł. Gmina Sokółka uzyskała w 2009 roku refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w wysokości 456 726,84 zł (67,20%).

W ramach realizacji projektu została wybudowana sieć wodociągowa długości 15,3 km.

(PR) 21 sierpnia 2009 r.

Kompleks już się buduje

W czwartek 23 lipca podpisano dokumenty o przekazaniu placu pod budowę kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Urząd Miejski w Sokółce reprezentowali: Burmistrz Stanisław Małachwiej, Piotr Romanowicz – kierownik Wydziału Planowania i Promocji oraz Krzysztof Sańko z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Inwestycję prowadzi firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy. Budowa kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych będzie kosztowała 4.500.126 zł. Połowa tej kwoty to dofinansowanie, jakie Urząd Miejski w Sokółce uzyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja zakończy się w październiku br.

- Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu kompleksów na Podlasiu – powiedzieli przedstawiciele warszawskiej firmy TAMEX.

W ramach realizacji projektu zostaną wybudowane:

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26 x 44m z polem gry o pow. 800 m kw. z podstawową funkcją do piłki ręcznej, które zostanie dostosowane do gry w koszykówkę i piłkę siatkową; boisko będzie miało nawierzchnię z trawy syntetycznej;

- dwa korty tenisowe  o wymiarach 36,6 x 18,3m każdy;

- pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 68 x 105m (pole gry) i pow. 7.140 m kw. o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Ze względu na zastosowaną technologię, z obiektu będzie można korzystać przez cały rok.

(UM) 29 lipca 2009 r.

Ruszy budowa kompleksu boisk

W dniu 16 lipca 2009 roku Gmina Sokółka podpisała umowę z firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Wartość inwestycji wynosi 4 180 976,55 zł (brutto). Termin zakończenia prac przewidziany jest do 30 października 2009 roku.

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane boisko do piłki nożnej (70mx109m), dwa korty tenisowe (40,5m x 40,5m) i boisko wielofunkcyjne (30mx48m) o nawierzchni z trawy syntetycznej. Boiska będą posiadały drenaże, obiekt będzie ogrodzony, oświetlony, wyposażony w niezbędne urządzenia sportowe. Zostanie także wykonana rampa umożliwiająca dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych.

(UM) 19 lipca 2009 r.

Realizacja inwestycji unijnych

Zobacz więcej zdjęć >>> (Fot. P. Romanowicz)

W mieście i gminie Sokółka trwa realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Chodzi o projekt „Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka – przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka – Bobrowniki o łącznej długości 5,276 km”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.045.118 zł – dofinansowanie w 55 proc.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja zostanie zrealizowana w całości w 2009 roku.

(UM) 9 lipca 2009 r.

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu drogowego

19 lutego 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Burmistrz Sokółki w imieniu Gminy Sokółka podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu infrastrukturalnego „Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka – przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł. 5,276 km”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Umowa ta dotyczy projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Ogólna wartość projektu wynosi 7 045 118,30 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 874 814,97 zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych.  

Celem bezpośrednim projektu jest usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka dla poprawy jej dostępności i spójności komunikacyjnej oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Inwestycja zostanie zrealizowana w całości w 2009 roku.

Zakres prac obejmuje:

- przebudowę ulicy Witosa w Sokółce na odcinku dł. 2,125 km,

- przebudowę ulicy Piłsudskiego w Sokółce na odcinku dł. 0,560 km,

- przebudowę ulicy Wróblewskiego w Sokółce na odcinku dł. 0,432 km,

- przebudowę drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki na odcinku dł. 2,159 km.

W wyniku przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i inne roboty towarzyszące.

(PR) 19 lutego 2009 r.

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy boisk

12 lutego 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Burmistrz Sokółki w imieniu Gminy Sokółka podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu infrastrukturalnego „Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce”. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Umowa ta dotyczy projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Ogólna wartość projektu wynosi 4 500 126,54 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 250 063,27 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej przystosowanej do aktywnych form wypoczynku i organizacji imprez turystyczno-kulturalnych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w całości w 2009 roku.

Zakres prac obejmuje:

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej z polem gry do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej,

- budowę dwóch kortów tenisowych o nawierzchni z trawy syntetycznej,

- budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o wymiarach 68x105 m o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Boiska będą ogrodzone, będą posiadały drenaże i oświetlenie. Zastosowana technologia nawierzchni z trawy syntetycznej pozwala korzystać z kompleksu boisk przez cały rok.

(PR) 13 lutego 2009 r.

INFORMACJE ARCHIWALNE:

> rok 2008 > rok 2007 > rok 2006 > rok 2005 > rok 2004

Urząd Miejski w Sokółce © Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt, wdrożenie i administracja: Radosław Onoszko