Portal Miejski SOKOLKA.PLGALERIE FOTOGMINA SOKÓŁKA

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ

INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

BIULETYN BIP

CYFROWY URZĄD

CERTYFIKAT ISO

FOTOGRAFIE

TURYSTYKA

KALENDARZ

HISTORIA

KULTURA

KINO

SPORT

NGO

BEZPIECZENSTWO

ADRESY I LINKI

WROTA PODLASIA

BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i PRZETARGI (SPIS CHRONOLOGICZNY)

Poniżej zamieszczono spis ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz przetargach prowadzonych przez Urząd Miejski w Sokółce. Po kliknięciu na numerze pisma nastąpi przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Zamówienia publiczne

ROK 2012

 • 2012-03-22 GR.271.14.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i Żytniej w Sokółce etap II.

 • 2012-03-22 GR.271.13.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gieniuszach.

 • 2012-03-14 GR.271.12.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowę ul. Wiśniowej w Sokółce.

 • 2012-03-02 GR.271.11.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 • 2012-03-02 GR.271.10.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Drzewna w Sokółce.

 • 2012-02-24 GR.271.09.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej etap I.

 • 2012-02-13 GR.271.08.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont chodników na ul. Lewickiego w Sokółce.

 • 2012-02-01 GR.271.07.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 • 2012-01-25 GR.271.06.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: usługi edukacyjne dla uczniów i uczennic klas I-III w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka, w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła z klasą".

 • 2012-01-19 GR.271.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont chodników ul. Poprzeczna w Sokółce.

 • 2012-01-11 GR.271.04.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonywanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno - bitumiczną na zimno na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w roku 2012.

 • 2012-01-10 GR.271.03.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na bieżące utrzymywanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w zakresie mechanicznego profilowania dróg równiarką w roku 2012.

 • 2012-01-10 GR.271.02.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie dokumentacji projektowej projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • 2012-01-10 GR.271.01.2012 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Prowadzenie obsługi geodezyjnej gminy Sokółka w 2012 r. w formie tradycyjnej i numerycznej.

ROK 2011

 • 2011-12-21 GR.271.55.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka w roku 2012.

 • 2011-12-06 GR.271.54.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej Plac Kościuszki w Sokółce

 • 2011-12-06 GR.271.53.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: wywóz surowców wtórnych (butelki typu pet, szkło, makulatura) z pojemników na terenie miasta i gminy Sokółka w roku 2012.

 • 2011-12-06 GR.271.52.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Opróżnianie śmietniczek ulicznych w ilości 177 szt. na terenie miasta Sokółka w 2012 roku.

 • 2011-12-06 GR.271.51.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka w roku 2012.

 • 2011-12-01 GR.271.50.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Utrzymanie czystości na chodnikach o łącznej powierzchni 17 770 m 2 na terenie miasta Sokółka w 2012 r.

 • 2011-12-01 GR.271.49.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej o łącznej powierzchni 1 438 m 2 na terenie miasta Sokółka w 2012 r.

 • 2011-11-14  GR.271.48.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Kleeberga w Sokółce.

 • 2011-10-19  GR.271.47.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Utwardzenie części ul. Majowej w Sokółce.

 • 2011-10-19  GR.271.46.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej Plac Kościuszki w Sokółce.

 • 2011-10-19  GR.271.45.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Siennej w Sokółce.

 • 2011-10-11  GR.271.44.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Kleeberga w Sokółce wraz z budową kanalizacji deszczowej.

 • 2011-10-07  GR.271.43.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w sezonie 2011/2012 o łącznej długości 94 km.

 • 2011-09-28  GR.271.42.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Igryły.

 • 2011-09-22  GR.271.41.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa linii kablowej i napowietrznej nn oświetlenia ulicznego na ulicy Białostockiej, budowa linii kablowej oświetleniowej nn, budowa i przebudowa słupów oświetleniowych, demontaż linii oświetleniowej nn na ul. Białostockiej i Plac Kościuszki w Sokółce.

 • 2011-09-09 GR.271.40.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Malawicze Dolne.

 • 2011-09-09 GR.271.39.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont ul. 3-go Maja w Sokółce.

 • 2011-08-25 GR.271.38.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących OS. Zielone 2 - etap II ocieplenie budynku, remont instalacji odgromowej oraz urządzeń elektrycznych montowanych na elewacji.

 • 2011-08-24 GR.271.37.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa ciągu pieszo jezdnego od ulicy Mariańskiej na działce nr 1217 w Sokółce.

 • 2011-08-23 GR.271.36.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Modernizacja drogi rolniczej Igryły - Wysokie Laski.

 • 2011-08-22 GR.271.35.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży budowlanej.

 • 2011-08-22 GR.271.34.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej.

 • 2011-08-17 GR.271.33.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Malawicze Dolne.

 • 2011-08-16 GR.271.32.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja w Sokółce.

 • 2011-08-16 GR.271.31.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia ulicznego w roku 2012 na terenie gminy Sokółka.

 • 2011-08-16 GR.271.30.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów w roku 2012 na terenie gminy Sokółka.

 • 2011-08-12 GR.271.29.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont pomieszczeń przedszkola Nr 5 w Sokółce w ramach projektu Maluch z Krainy Radości.

 • 2011-07-25 GR.271.28.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa dróg gminnych Nr 103716 B Janowszczyzna-dr. nr 103715B i nr 103715B od dr.nr 103716B - Planteczka.

 • 2011-07-25 GR.271.27.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Malawicze Dolne.

 • 2011-07-18 GR.271.26.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Stara Kamionka.

 • 2011-07-12 GR.271.25.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont pomieszczeń Przedszkola Nr 5 w Sokółce w ramach projektu „Maluch z Krainy Radości”.

 • 2011-07-12 GR.271.24.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sokółka w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013.

 • 2011-07-08 GR.271.23.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sokółce.

 • 2011-07-07 GR.271.22.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie zadaszenia sektora trybun stadionu OSiR w Sokółce.

 • 2011-07-05 GR.271.21.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokółka w okresie lipiec - październik 2011 r.

 • 2011-06-28 GR.271.20.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej Bogusze-Żuki - droga wojewódzka nr 671 – budowa chodników we wsi Bogusze.

 • 2011-06-21 GR.341.13.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Renowacja budynku Kina Sokół w Sokółce.

 • 2011-06-02 GR.271.19.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Wykonanie zadaszenia sektora trybun stadionu OSiR w Sokółce.

 • 2011-05-26 GR.271.18.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa dróg gminnych Nr 103716 B Janowszczyzna-dr. nr 103715B i nr 103715B od dr.nr 103716B-Planteczka.

 • 2011-05-26 GR.271.17.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej Nr103730B Woroniany- Gliniszcze Wielkie na odcinku we wsi Woroniany w km. 0+000 – 0+394.

 • 2011-05-26 GR.271.16.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej i ul. Żytniej w Sokółce.

 • 2011-05-19 GR.341.15.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Bieżące utrzymanie czystości nawierzchni dróg (ulic) gminnych na terenie miasta Sokółka, o łącznej długości 24200 m.

 • 2011-05-19 GR.341.14.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Świerkowej, Pięknej i Janka Krasickiego w Sokółce.

 • 2011-05-05 GR.271.12.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Sokółka w 2011 r.

 • 2011-04-18 GR.271.11.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Sokółka w 2011 r.

 • 2011-04-15 GR.271.10.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Roski Małe w Sokółce.

 • 2011-04-15 GR.271.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Siennej w Sokółce.

 • 2011-04-07 ZP-1/2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce.

 • 2011-03-11 GR.271.08.2011-z OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o zamówieniu publicznym na: Remont nawierzchni chodnika, wymiana krawężników w ciągu ul. Sikorskiego w Sokółce wraz z budową miejsc postojowych.

 • 2011-03-10 GR.271.08.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Remont nawierzchni chodnika, wymiana krawężników w ciągu ul. Sikorskiego w Sokółce wraz z budową miejsc postojowych.

 • 2011-03-10 GR.271.07.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa dróg gminnych ul. Słonecznej i Wesołej w Sokółce.

 • 2011-02-25 GR.271.06.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa chodników drogi gminnej ul. Polnej w Sokółce.

 • 2011-02-18 GR.272.04.2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Prowadzenie obsługi geodezyjnej gminy Sokółka w 2011 r. w formie tradycyjnej i numerycznej.

 • 2011-01-28 GR.341-05/11 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: bieżące utrzymywanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w zakresie mechanicznego profilowania dróg równiarką w roku 2011.

 • 2011-01-20 GR.341-03/11 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka.

 • 2011-01-17 GR.341-02/11 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Sokółce.

 • 2011-01-12 GR.341-01/11 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: wykonywanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno - bitumiczną na zimno na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka w roku 2011.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: ROK 2010  ROK 2009  ROK 2008

Przetargi

ROK 2012

 • 2012-03-26 GR.6848.4.2012.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwsze przetargi ustne ograniczone na dzierżawę nieruchomości, które stanowią własność Gminy Sokółka, położone na terenie obrębu Drahle.

 • 2012-03-15 GR.6840.1.2012.RS Burmistrz Sokółki ogłasza wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie obrębu Kraśniany, stanowiących własność Gminy Sokółka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • 2012-03-13 GR.7145.7.2010.2012.GF Burmistrz Sokółki ogłasza wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sokółka, przeznaczonej do trwałego rozdysponowania w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • 2012-03-02 GR.6848.2.2012.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości [...] położonej na terenie obrębu Walenkowo, stanowiącej własność Gminy Sokółka.

 • 2012-01-27 GR.6840.27.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu Podkamionka.

 

ROK 2011

 • 2011-08-02 GR.7145.7.2010/2011 Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własnością Gminy Sokółka, położonego w Sokółce przy ul. Miejskiej 6 ...

 • 2011-07-19 GR.6840.13.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych [...], położonej na terenie obrębu Sokółka przy ul. Białostockiej, stanowiącej własność Gminy Sokółka.

 • 2011-07-15 GR.6840.17.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sokółka, położoną na terenie obrębu Sokółka w rejonie ulicy 3-go Maja.

 • 2011-07-13 GR.6848.10.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka.

 • 2011-05-27 GR.7145.7.2010/2011 Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sokółka przeznaczonej do trwałego rozdysponowania w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • 2011-05-27 GR.6840.13.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Sokółka.

 • 2011-05-11 ZGKiM-2011-05-11 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu szczelności i sprawności instalacji gazowej ...

 • 2011-05-10 GR.6848.6.2011.RS, GR.6848.2.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sokółka.

 • 2011-04-28 GR.8640.2.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sokółka [...] położonej na terenie obrębu Poniatowicze.

 • 2011-03-22 GR.6848.6.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sokółka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • 2011-03-11 GR.8640.2.2011.RS Burmistrz Sokółki ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • 2011-01-14 GR.72243-16/10 Burmistrz Sokółki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka, położonej na terenie obrębu miasto Sokółka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: ROK 2010  ROK 2009  ROK 2008

Informacje prezentowane na stronach Portalu Miejskiego www.sokolka.pl nie powinny być traktowane jako dokumenty urzędowe. Dokumenty urzędowe zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz dostępne są w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.

Urząd Miejski w Sokółce © Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt, wdrożenie i administracja: Radosław Onoszko