Biuletyn Informacji PublicznejGminny Serwis InformacyjnyOrganizacje PozarzdowePrzydatne adresyNasze linkiInfo o gminieUrzad MiejskiTurystykaSportKulturaBiznesOgloszeniaFotografie

TURYSTYKA WZGÓRZA SOKÓLSKIE


Krajobraz chroniony "Wzgórza Sokolskie"

Wzgórza Sokólskie nazywane są też Wzgórzami Dąbrowsko–Sokólskimi rozpościerają się wzdłuż wschodniej granicy Polski, od Lipska na północy, do Krynek na południu. Ukształtowane zostały w najstarszym stadium ostatniego zlodowacenia, a ich materiałem narzutowym są przyniesione przez lodowiec skały ze wschodniej Finlandii i Karelii.

Na Wzgórzach znajduje się wał morenowy, biegnący od wsi Jałówka przez Rozedrankę do Podkamionki. Najwyższe wzniesienia wału, które miejscowa ludność nazywa Karpackimi Górami, mają 229 m n.p.m. Natomiast wysokość położonych na wschód od Sokółki wzniesień dochodzi do 240 m n.p.m. Podróżując w kierunku południowym od tego miasta, dostrzec można górujący nad krajobrazem, płaski stożek glacjofluwialny (227 m n.p.m.) porośnięty przez lasy będące pozostałością Puszczy Buksztelskiej. Wzgórza Sokólskie stanowią obszar krajobrazu chronionego. (db)

W skład obszaru krajobrazu chronionego Wzgórz Sokolskich wchodzi powierzchnia określona linią graniczną która biegnie poczynając od ujścia rzeki Kołodzieżanki do rzeki Swisłocz na granicy Państwa, na zachód w górę rzeki do linii kolejowej Białystok-Zubki Białostockie, skręca na zachód, biegnie wzdłuż torów (wg mapy topograficznej Nr 246.3 Michałowo z 1992 r. w skali 1 : 50000) do rzeki Supraśl koło miejscowości Waliły-Stacja, wschodnim brzegiem rzeki na północ do szosy Białystok-Bobrowniki (w tym punkcie granica obszaru chronionego Wzgórz Sokolskich pokrywa się z granicą otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej), przecina szosę i biegnie w kierunku północnym, dochodzi rzeką do ujścia rzeki Grzybówka, biegnie ww. rzeką na północny-wschód do linii energetycznej niedaleko Kol. Grzybowce, ww. linią ok. 1250 m na północ, mija miejscowość Bagno, przecina rzeczkę Breszczeczka, dochodzi do lokalnego cieku, biegnie nim na północny-wschód do źródeł, kieruje się na północ, dochodzi do Józefowa, stąd kieruje się drogami w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Szaciły, Nietupa, Leszczany, Grzybowszczyzna, dochodzi do drogi Górany-Krynki (tu kończy się wspólna granica otuliny PKPK i Wzgórz Sokolskich),skręca na północny-wschód w kierunku Krynek, omija zabudowania miejscowości Krynki, dochodzi do drogi Krynki-Słoja (wg mapy topograficznej Nr 246.1 Krynki z 1992 r. w skali 1 : 50000), biegnie drogą w kierunku północno-zachodnim, omija od strony północnej miejscowości Pierożki i Sukowicze, dochodzi do drogi Słoja - Knyszewicze, skręca na północny-wschód, biegnie przez wieś Knyszewicze, we wsi skręca na północny-zachód i biegnie drogą w kierunku Chmielowszczyzny i Suchynicz, omija ww. wsie od strony zachodniej, skręca na zachód, dochodzi do drogi Kamionka Stara-Bobrowniki, skręca na północny-wschód, we wsi Bobrowniki skręca w drogę do Bohonik i przez Kol. Bohoniki, wieś Orłowicze dochodzi do linii kolejowej Sokółka-Kuźnica Białostocka, ww. linią w kierunku północno-wschodnim dochodzi do stacji Kundzin, skręca na północny-zachód i w miejscowości Zadworzany dochodzi do szosy Sokółka-Kuźnica (wg mapy topograficznej Nr 236.3 Sokółka z 1993 r. w skali 1 : 50000), szosą w kierunku północno-wschodnim dochodzi do miejscowości Kuźnica Białosto­cka, omija jej zabudowania od strony południowej i wschodniej, dochodzi do dopływu rzeki Łosośna i ww. dopływem do granicy Państwa (wg mapy topograficznej Nr 235.l/L Kuźnica Białostocka z 1993 r. w skali 1:50000). Od strony wschodniej granicę ww. obszaru chronionego zamyka granica Państwa. 

Opis na podstawie: Rozporządzenia Nr 8/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. z sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie".

***

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokolskie" został utworzony uchwałą Nr XII/84/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 12, poz. 128).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 5/98 Wojewody Białostockiego z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokolskie" (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 10, poz. 49), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym, że na podstawie art. 153 tejże ustawy obszar chronionego krajobrazu utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy.

DO POBRANIA:

Rozporządzenie Nr 8/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. z sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie".


Zobacz inne informacje: 

Gmina Sokółka Szlaki turystyczne Muzeum Społeczne Ziemi Sokólskiej Izba Regionalna w Janowszczyźnie "Młynareczka" Wzgórza Sokolskie Gdzie pojechać? Wiatrak Sokólski Tradycje kulinarne Plan Sokółki [JPG] Kalendarz imprez [PDF]


© Urząd Miejski w Sokółce · Serwis istnieje od 2000 r. Administracja i opracowanie graficzne Radosław Onoszko